Brigády

 


Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigád ročně.

Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 80,- Kč.

Brigáda musí být splněna (odpracováním, proplacením, jiným způsobem dle dohody)

na daný kalendářní rok, před výdejem povolenky k rybolovu.

Od této povinnosti jsou osvobozeni:

 - ženy

 - držitelé průkazu ZTP

 - děti do 15-ti let včetně (první brigádu vykonají za rok, ve kterém dovrší 16 let)

 - muži nad 65 let včetně