Revíry MO

471 101 - Orlovský potok 1A

Revír tvoří Stružka (Orlovský potok) od rozdělovacího objektu v Rychvaldu (jez) ř. km 4,310 po výtok z propadliny Liberďok,

včetně Petřvaldské a Lazecké stružky se všemi přítoky, a níže uvedené podrevíry - propadliny po těžbě zemin v povodí uvedených toků:

1.

Kozí Becirk

Orlová - LazyGPS 49°49'49.166"N, 18°25'42.013"E
7,29 ha
2.

Panščok, Ignačok

Orlová - Lazy
GPS 49°49'40.057"N, 18°26'37.212"E
2,00 ha
3.

Liberďok

Orlová - Lazy
GPS 49°50'17.594"N, 18°26'47.355"E
10,24 ha
4.

Vítkovy stavy

Orlová - Lazy
GPS 49°50'09.548"N, 18°27'17.705"E
16,46 ha
5.

Stará cihelna

DoubravaGPS 49°51'29.379"N, 18°27'22.877"E
2,00 ha
6.

Vichřok

Doubrava
GPS 49°51'10.371"N, 18°27'53.067"E
1,00 ha

471 221 - Orlovský potok 1B

2,35 ha

Revír tvoří:
dvě vodní nádrže mezi ulicí Potoční a Petřvaldskou v k.ú. Orlová    GPS 49°50'20.504"N, 18°24'47.151"E


Lov na horní nádrži povolen pouze dětem do 15-ti let.

Platí zákaz zdržovat se v prostoru revíru déle, jak půl hodiny před a půl hodiny po stanovené denní době lovu a zákaz vjezdu

a parkování motorových vozidel na hrázi vč. jednostopých.