Jak se stát rybářem.

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

Navštívit v úřední hodiny místní organizaci ČRS OrlováPetřvaldská 1202, Orlová-Město. 

Podat vyplněnou přihlášku za člena (ke stažení zde  )

Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS,
který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Testy si můžete vyzkoušet zde.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

Členskou legitimaci (při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek) - přineste fotku do členského průkazu
Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

S tímto dokumentem se dostavíte, opět v úřední hodiny, na obecní úřad v Orlové-Městě,
kde po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, dostanete rybářský lístek. (Ten Vás, ale ještě neopravňuje lovit ryby na revírech ČRS, ale již jste blízko).
S rybářským lístkem a členskou legitimací se opět dostavíte na MO v Orlové-Městě, kde si zakoupíte povolenku k lovu ryb
na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti.
Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS
místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. 

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní,

vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Petrův Zdar.